Passage met Wagemaker

Passage met Wagemaker

De Dokter Wagemaker gezien vanaf het fietsendek van de Schulpengat. Dit dek ligt op halve hoogte van het hoofdrijdek.