De trap naar het autodek

De trap naar het autodek

Een kijkje naar de trap richting autodekken.