Spant #90 op de Schulpengat (1990)

Spant #90 op de Schulpengat (1990)

De spantnummers zijn op de Schulpengat in de scheepswand geklonken. Hier kijken we naar spant 90.