Promenadedek met galerij Molengat

Promenadedek-galerij-Molengat

De Molengat had zowel aan stuur- als aan bakboord één galerij, in tegenstelling tot de Schulpengat die er drie op een rij had.