Gezien vanaf de parkeerplaats in Den Helder

Gezien vanaf de parkeerplaats in Den Helder

De parkeerplaats van Den Helder is inmiddels uitgerust met een hek op het dijkje van de lange fuikwand.