In 2006 in ’t Horntje

In 2006 in ’t Horntje

We zien op deze foto goed de nieuwe lange fuikwand van ’t Horntje. Slechts de kop van de oude fuik is behouden gebleven, de rest is een nieuwe drijvende constructie geworden.