Marsdiep afgemeerd aan de lange fuikwand

Marsdiep afgemeerd aan de lange fuikwand

In afwachting van het gereedkomen van de fuik ligt de Marsdiep afgemeerd aan de lange fuikwand van de fuik van ’t Horntje. Links zien we een van de zijladingsdeuren van de Marsdiep die nooit in de praktijk zijn gebruikt.