Schulpengat.nl

/ De Dokter Wagemaker (1934) in Oudeschild

Dokter Wagemaker (1934) – Oudeschild

Volgende foto
Dokter Wagemaker (1934) – Drukte bij de boot

Dokter Wagemaker (1934) – Als dieselschipDokter Wagemaker (1934) – TESO TexelDokter Wagemaker (1934) – Vakjeskaart
Dokter Wagemaker (1934) – Oudeschild
Dokter Wagemaker (1934) – Drukte bij de boot
Dokter Wagemaker (1934) – Als dieselschipDokter Wagemaker (1934) – TESO Texel
Dokter Wagemaker (1934) – Oudeschild
Dokter Wagemaker (1934) – Drukte bij de boot

De Dokter Wagemaker (1934) in Oudeschild

Ansichtkaart, uitgave Langeveld & De Rooy

Fotonummer (Schulpengat.nl): 322

/ De Dokter Wagemaker (1934) in Oudeschild

Vorige foto
Dokter Wagemaker (1934) – Als dieselschip

Dokter Wagemaker (1934) – Oudeschild

Volgende foto
Dokter Wagemaker (1934) – Drukte bij de boot