De Texelstroom aan de afbouwkade

De Texelstroom aan de afbouwkade

In Amsterdam wordt het schip in gereedheid gebracht om zelfstandig te gaan varen voor de proefvaarten in mei 2016.