Het promenadedek van de Dokter Wagemaker

Het promenadedek van de Dokter Wagemaker

Het promenadedek van de veerboot Dokter Wagemaker is wat luxer uitgevoerd in vergelijking met de Molengat en Schulpengat.