Beloodsing Schulpengat bij Vlissingen

Beloodsing Schulpengat bij Vlissingen

Een redeboot van het Belgische Loodswezen werpt een lichtbundel op de veerboot Schulpengat op de rede van Vlissingen.